Powiat rybnicki realizuje projekt „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia”

Powiat rybnicki realizuje projekt „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  skierowany do uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.


Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego, poprawa efektywności kształcenia zawodowego, poprawa wyników na egzaminach i dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Planowane efekty:


Projekt realizowany będzie do grudnia 2017, a skierowany jest do 57 uczniów (w tym 28 kobiet) technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, którzy zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami uczestniczą w:

  • szkoleniach e-learningowych – organizacja reklamy oraz logistycy
  • certyfikowanych kursach – informatycy, uczniowie kierunków elektrycznych i górniczych oraz  reklamy
  • szkoleniach zewnętrznych – ekonomiści, hotelarze i uczniowie kierunków gastronomicznych
  • zajęciach uniwersyteckich – analitycy.

Dodatkowo przewidziane są dla uczniów wizyty studyjne we współpracy z uczelniami wyższymi, zajęcia z doradztwa zawodowego i języka angielskiego specjalistycznego oraz dla 37 osób staże zawodowe u lokalnych pracodawców.
Dodatkowe wsparcie obejmuje branżowe szkolenia zewnętrzne, e-learning i certyfikowane kursy dla 11 nauczycieli zwiększające ich kompetencje zawodowe oraz doposażenie klasopracowni zawodowych (m.in. gastronomiczna, informatyczna, hotelarska, analityczna, organizacji reklamy, kuźnia, spawalnia).
Wartość projektu: 220 560,78 zł
Dofinansowanie: 209 532,74 zł

Skip to content