„Informacja dotycząca ofert w ramach projektu ZSCL- akademia nowoczesnego kształcenia” cz.3

Powiat Rybnicki w związku z realizacją projektu „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia” realizowanego w ramach osi priorytetowej 11., działania 11.2., poddziałania 11.2.2.  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w załaczeniu przedstawia informację dotyczącą wyboru ofert  w projekcie

Załączniki

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Informacja spawacz 168 KB 19
pdf Informacja SEP 154 KB 25
pdf Informacja CISCO 164 KB 22
pdf Informacja chemia 152 KB 31
Skip to content