„Informacja dotycząca ofert w ramach projektu ZSCL- akademia nowoczesnego kształcenia” cz.3

Powiat Rybnicki w związku z realizacją projektu „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia” realizowanego w ramach osi priorytetowej 11., działania 11.2., poddziałania 11.2.2.  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w załaczeniu przedstawia informację dotyczącą wyboru ofert  w projekcie

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Informacja spawacz 168 KB 223
pdf Informacja SEP 154 KB 220
pdf Informacja CISCO 164 KB 220
pdf Informacja chemia 152 KB 239
Skip to content