„Informacja dotycząca ofert w ramach projektu ZSCL- akademia nowoczesnego kształcenia” cz.2

Powiat Rybnicki w związku z realizacją projektu „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia” realizowanego w ramach osi priorytetowej 11., działania 11.2., poddziałania 11.2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w załaczeniu przedstawia informację dotyczącą ofert cenowych w projekcie

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf informacja szkolenie angielski 169 KB 273
pdf informacja sprzęt informat 0 B 0
pdf informacja ecdl 155 KB 275
pdf informacja doradztwo 154 KB 272
pdf Informacja angielski 160 KB 287
Skip to content