„Informacja dotycząca ofert w ramach projektu ZSCL- akademia nowoczesnego kształcenia” cz.1

Powiat Rybnicki w związku z realizacją projektu „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia” realizowanego w ramach osi priorytetowej 11., działania 11.2., poddziałania 11.2.2.  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w załaczeniu przedstawia informację dotyczącą ofert cenowych w projekcie

Załączniki

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf informacja Zarządzanie magazynem 0 B 0
pdf informacja spawalnicze 161 KB 65
pdf informacja kurs bezwzrokowego pisania 169 KB 69
pdf informacja kelner 168 KB 74
pdf informacja grafika 163 KB 62
pdf informacja gastronomiczny 159 KB 74
pdf informacja chemiczny 159 KB 66
pdf informacja Barista 167 KB 65
Skip to content