„Informacja dotycząca ofert w ramach projektu ZSCL- akademia nowoczesnego kształcenia” cz.1

Powiat Rybnicki w związku z realizacją projektu „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia” realizowanego w ramach osi priorytetowej 11., działania 11.2., poddziałania 11.2.2.  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w załaczeniu przedstawia informację dotyczącą ofert cenowych w projekcie

Załączniki

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf informacja Zarządzanie magazynem 0 B 0
pdf informacja spawalnicze 161 KB 36
pdf informacja kurs bezwzrokowego pisania 169 KB 36
pdf informacja kelner 168 KB 44
pdf informacja grafika 163 KB 34
pdf informacja gastronomiczny 159 KB 43
pdf informacja chemiczny 159 KB 38
pdf informacja Barista 167 KB 35
Skip to content