Rekrutacja uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach do projektu „Efektywne wykształcenie- satysfakcjonujące zatrudnienie”

Powiat Rybnicki rozpoczął rekrutację uczniów Liceum Ogólnokształcącego  w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach do projektu „Efektywne wykształcenie- satysfakcjonujące zatrudnienie”

Realizowanego w Poddziałaniu 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Regulamin rekrutacji 209 KB 213
Skip to content