Ogłoszenie nr 1/2014 o naborze na stanowisko koordynatora projektu

Starosta Rybnicki ogłasza otwarty nabór ofert na stanowisko koordynatora projektu „Efektywne wykształcenie-satysfakcjonujące zatrudnienie” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Beneficjentem jest Powiat Rybnicki.

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU 0 B 0
Skip to content