Nabór na prowadzących zajęcia w projekcie „Efektywne wykształcenie – satysfakcjonujące zatrudnienie”

Powiat Rybnicki ogłasza nabór na prowadzących  zajęcia w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach w projekcie „Efektywne wykształcenie –  satysfakcjonujące zatrudnienie” realizowanego w Priorytecie IX,  Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

 Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnychuczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: listopad 2014 r. – czerwiec 2015 r.

Szczegóły poszczególnych ofert poniżej.

Skip to content