Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Samorząd terytorialny – powiaty w obowiązującym stanie prawnym są odpowiedzialne za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym min. za ochronę praw konsumenckich na ich terenie.

Wnioski i dokumenty do pobrania dostępne są na platformie SEKAP Sekap 300
oraz na dole obecnej strony

Mieszkańcy Rybnika i Powiatu Rybnickiego mogą się zgłaszać do Powiatowego Rzecznika  Konsumentów :

- osobiście   -  poniedziałek, wtorek, środa  9:00 – 14:00,
                      -  czwartek  15:00 – 17:30 / po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się /
                      -  piątek nieczynne

- telefonicznie - pod numerem  32 41 613 35
- korespondencyjnie -  Starostwo Powiatowe, 44 – 200  Rybnik ul. 3 maja 31
- drogą elektroniczną - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do realizacji tych zadań powołany został organ -  powiatowy rzecznik konsumentów, do którego zadań  należy :

1. Powiatowy Rzecznik Konsumenta realizuje zdania powiatu w zakresie ochrony praw konsumentów.

2. Do podstawowych zadań rzecznika konsumentów należy:

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4) 9  współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

 


Sprawy konsumenckie to relacje między konsumentem – osobą fizyczną i przedsiębiorcą, podmiotem gospodarczym, których podstawą są zawierane umowy kupna – sprzedaży, umowy zlecenia bądź o dzieło.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Rybniku wykonuje zadania powiatu w zakresie ochrony konsumentów – udziela porad i pomocy prawnej - wyłącznie mieszkańcom Powiatu Rybnickiego i Miasta Rybnik.

Właściwym do udzielenia pomocy konsumentom jest rzecznik miejsca ich zamieszkania bez względu na miejsce zakupu towaru lub zawarcia umowy. Rzecznik nie jest rzeczoznawcą
i nie wydaje żadnych decyzji, nakazów, zakazów jak i nie nakłada na przedsiębiorców kar pieniężnych.

Wszystkie sprawy kierowane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w tym zapytania przesyłane drogą elektroniczną winne zawierać oznaczenie konsumenta:  

  • imię nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego. Wnioski, które nie będą zawierały imienia i nazwiska oraz adresu konsumenta, pozostaną bez rozpoznania.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Ostrzeżenia konsumenckie

10003609

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Pomoc Prawna

npp

Powiat w liczbach

polska w liczbach