Turniej Skata

turniej skata 2W dniu 28.04.2013 w Ośrodku Kultury i Sportu Gaszowice odbyl się XVII Turniej Grand Prix Okręgu Śląsk Południe w Skacie Sportowym o Puchar Starosty Rybnickiego, który objął imprezę honorowym patronatem i ufundował nagrody.

W zawodach wzięło udział 82 skaterów, w tym 1 kobieta i 1 junior – aktualny mistrz swiata. Pierwszą serie z wynikiem 1833 punkty wygrał Klimek Bogdan, II miejsce z wynikiem 1849 punkty Starosta Bolesław. Po rezegraniu dwóch serii i zsumowaniu wyników I miejsce zajął Wojtaszewski Stanisław, który zgromadził 3048 punktów. II miejsce 2945 zajął Dudkiewicz Edward, zaś III miejsce z 2871 punktami przypadło Marianowi Pielacz. Zawody odbyły się w atmosferze oraz w duchu fair-play nad czym czuwał prezes Okręgu Śląsk Południe Alojzy Huwer.

turnej skata  turniej skata turniej skata 3