Komunikaty Ogłoszenia Obwieszczenia

Informacje o konsultacjach społecznych

Rybnik, dnia 11 października 2019 r.

 

Zarządu Powiatu w Rybniku

 

Poddaje się pod konsultacje społeczne projekt uchwały Rady Powiatu w Rybniku
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Rybnickiego z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w 2020 roku.

 

1. Ustala się następujący sposób przeprowadzenia konsultacji:

1) pisemna forma konsultacji,

2) termin konsultacji: od 14 października do 23 października 2019r.,

3) uwagi i opinie do projektu, o którym mowa w ust. 1 można zgłaszać:

- w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Rybniku – Wydział Organizacyjny, ul. 3 Maja 31, 44 – 200 Rybnik (decyduje data wpływu do kancelarii Starostwa),

- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- za pośrednictwem faksu na nr: 32 42 28 658

4) podmioty uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do przekazywania wraz
ze zgłaszanym stanowiskiem danych umożliwiających kontakt np. adres, telefon,
e–mail.

2. Uprawnione do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe, a także podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa obejmuje dziedzinę objętą projektem uchwały

3. Stanowiska anonimowe nie będą brane pod uwagę.

4. Nie przedstawienie opinii w terminie wskazanym powyżej oznacza akceptację w/w projektu uchwały.

 

STAROSTA RYBNICKI

Damian Mrowiec

Załączniki:
Pobierz plik (komunikat.pdf)Komunikat[ ]167 kB
Pobierz plik (projekt uchwały.pdf)Projekt uchwały[ ]2580 kB

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Ostrzeżenia konsumenckie

10003609

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Powiat w liczbach

polska w liczbach