Zakończenie projektu z zakresu doskonalenia zawodowego

W dniu 18.06.2015r. o godzinie 10.00 rozpoczęła się w Starostwie Powiatowym w Rybniku konferencja podsumowująca projekt „Wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" realizowanego w ramach Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie trwającym dwa lata udział wzięło 48 placówek oświatowych z gmin powiatu rybnickiego (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i Zespół Szkół w Czerwionce – Leszczynach jako szkoła ponadgimnazjalna). Zostało przeszkolonych 745 nauczycieli. W projekcie pracowało pięciu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji – Katarzyna Kuźnik, Ewa Knapik, Barbara Chuderska, Adam Kocjan, Ryszard Ciesielski oraz czterech organizatorów sieci – Barbara Niestrój, Elżbieta Pawliczek, Jan Krajczok oraz Norbert Niestolik

Konferencję otworzył Wicestarosta Marek Profaska, następnie zastępca koordynatora projektu Sonia Fojcik-Hałacz przedstawiła prezentację podsumowującą realizację projektu. Po prezentacji odbyła się prelekcja Sabiny Furgoł pt. „Wspomaganie w placówkach. Jak pokochać zmiany konieczne?". Na zakończenie konferencji koordynator projektu Grzegorz Potysz oraz Wicestarosta Marek Profaska wręczyli wszystkim placówkom dyplomy potwierdzające udział w projekcie. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy biorący udział w projekcie oraz przedstawiciele samorządów a także przedstawiciel organu kontrolującego ORE z Warszawy.

 • Zakończenie projektu z zakresu doskonalenia zawodowego_1
 • Author: SP Rybnik
 • Hits: 640
 • Zakończenie projektu z zakresu doskonalenia zawodowego_2
 • Author: SP Rybnik
 • Hits: 538
 • Zakończenie projektu z zakresu doskonalenia zawodowego_3
 • Author: SP Rybnik
 • Hits: 537
 • Zakończenie projektu z zakresu doskonalenia zawodowego_4
 • Author: SP Rybnik
 • Hits: 529