Ogólnopolski Tydzień Kariery 15 – 20.X.

Od kilku lat jest organizowany cyklicznie Ogólnopolski Tydzień Kariery. W tym roku będzie się on odbywał w dniach 15 – 20.X. W naszym Powiecie w organizację włączyły się: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Punkt Pośrednictwa Pracy, Zespół Szkół, Powiatowy Urząd Pracy oraz pedagodzy z Gimnazjum. Hasłem przewodnim będzie „Praca: zawód czy kompetencje?”. Ze względu na specyfikę placówek i różnorodność proponowanych form z zakresu doradztwa zawodowego, warto skorzystać z bogatej oferty Tygodnia.

 HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY
 
 Poniedziałek 15. 10.2012r.:
- godz. 1000 – uroczyste rozpoczęcie OTK na sali gimnastycznej Zespołu Szkół przez Starostę Powiatu Rybnickiego Damiana Mrowca oraz Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego (powitanie, występ młodzieży, przedstawienie założeń, programu i harmonogramu),

- godz. 1330 – 1500 – godziny otwarte szkolnego doradcy zawodowego w Zespole Szkół,
- dzień otwarty doradcy zawodowego Poradni w Czerwionce – Leszczynach dla uczniów gimnazjów z terenu Czerwionki – Leszczyn i uczniów Zespołu Szkół, możliwość skorzystania z porady indywidualnej, dotyczącej wyboru dalszego kierunku kształcenia (w tym skorzystanie z testów zainteresowań w godz. 14:30 do 18:00 na terenie Poradni),
- dzień otwarty Punktu Pośrednictwa Pracy w Czerwionce-Leszczynach dla młodzieży uczącej się oraz osób poszukujących pracy, chcących zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy oraz możliwościami zatrudnienia na lokalnym rynku, a także uzyskać indywidualne porady na temat tego, gdzie i jak z sukcesem szukać pracy,
- przeprowadzenie ankiety na temat „Moje plany na przyszłość – rzeczywistość czy fantazja?” w Zespole Szkół w Czerwionce – Leszczynach przez pedagoga Poradni we współpracy z pedagogiem szkolnym,
- 7:00 – 14:00 – dzień otwarty poradnictwa zawodowego w PUP w Rybniku,
- 8:00 – 14:00 - możliwość skorzystania z testów preferencji zawodowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w PUP Rybnik - pok. 206 i 208. W celu uzgodnienia terminu przeprowadzenia testu prosimy o wcześniejszy kontakt
z doradcami zawodowymi pod numerem telefonu: 32 4221623 wew. 232, 238.
 
 
Wtorek16.10.12r.:
- 10:45 – 11:45 oraz 12:45 – 13:30 w Zespole Szkół nr 1 w Czerwionce – Leszczynach – indywidualne konsultacje i porady dla uczniów i rodziców z doradcą zawodowym i pedagogiem,
- Punkt Pośrednictwa Pracy w Czerwionce-Leszczynach zaprasza uczniów szkół Gimnazjalnych z terenu Czerwionki-Leszczy na warsztaty dotyczące właściwego planowania ścieżki kariery zawodowej, a także możliwości określenia kompetencji, predyspozycji, wiedzy (planowana kariera zawodowa a realia na rynku pracy),
- 14:00 – 15: 30 w Zespole Szkół nr 4 w Czerwionce – Leszczynach – indywidualne konsultacje i porady dla uczniów i rodziców z doradcą zawodowym i pedagogiem,
- Wyjazd doradcy zawodowego i pedagoga z Zespołu Szkół do okolicznych gimnazjów, ankietowanie gimnazjalistów w sprawie ich dalszej drogi kształcenia,
- dzień otwarty doradcy zawodowego w Zamiejscowym Punkcie Konsultacyjnym PPP w Rybniku, przy ul. 3 Maja 31 (budynek Starostwa Powiatowego), dla uczniów Gimnazjów z Piec, Jejkowic, Lysek, Świerklan i Jankowic w godz. 14:30 do18:00,
- 8:00 – 14:00 - możliwość skorzystania z testów preferencji zawodowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w PUP Rybnik - pok. 206 i 208. W celu uzgodnienia terminu przeprowadzenia testu prosimy o wcześniejszy kontakt
z doradcami zawodowymi pod numerem telefonu: 32 4221623 wew. 232, 238.
Środa17.10.12r.:
- 10:00 – 12:30 w Zespole Szkół nr 1 w Czerwionce – Leszczynach – indywidualne konsultacje i porady dla uczniów i rodziców z doradcą zawodowym i pedagogiem,
- przeprowadzenie warsztatów dla klas II gimnazjum pt. „Poznajemy zawody” przez doradcę zawodowego Poradni,
- ankietowanie uczniów Zespołu Szkół, dotyczące ich zainteresowań,
- maraton filmów zawodoznawczych dla uczniów gimnazjum pt. „ Zakręcone kariery”,
- 8:00 – 14:00 - możliwość skorzystania z testów preferencji zawodowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w PUP Rybnik - pok. 206 i 208. W celu uzgodnienia terminu przeprowadzenia testu prosimy o wcześniejszy kontakt
z doradcami zawodowymi pod numerem telefonu: 32 4221623 wew. 232, 238.
 
Czwartek18.10.12r.:
- 12:30 do15:30 - dzień otwarty doradcy zawodowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Wolności 2A  (budynek Klubu Sportowego II piętro pokój nr 7), dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
- Wyjazd dorady zawodowego i pedagoga z Zespołu Szkół do okolicznych gimnazjów, ankietowanie gimnazjalistów w sprawie ich dalszej drogi kształcenia,
- 8:00 – 14:00 - możliwość skorzystania z testów preferencji zawodowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w PUP Rybnik - pok. 206 i 208. W celu uzgodnienia terminu przeprowadzenia testu prosimy o wcześniejszy kontakt
z doradcami zawodowymi pod numerem telefonu: 32 4221623 wew. 232, 238.
 
Piątek19.10.12r.:
- 8:00 – 10:00 w Zespole Szkół nr 4 w Czerwionce – Leszczynach – indywidualne konsultacje i porady dla uczniów i rodziców z doradcą zawodowym i pedagogiem,
- 8:00 – 14:00 - możliwość skorzystania z testów preferencji zawodowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w PUP Rybnik - pok. 206 i 208. W celu uzgodnienia terminu przeprowadzenia testu prosimy o wcześniejszy kontakt
z doradcami zawodowymi pod numerem telefonu: 32 4221623 wew. 232, 238,
- godz. 1000 – oficjalna konferencja podsumowująca OTK (m.in. przedstawienie wyników ankiet) i spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół.
 
 Zapraszamy więc do udziału w różnorodnych proponowanych formach, zarówno uczniów, jak i ich rodziców oraz osoby dorosłe (w tym bezrobotne i poszukujące pracy).
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie we wspomnianych placówkach:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 32 431 12 67
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach – 32 722-94-00
Punkt Pośrednictwa Pracy tel./fax 032 425 76 31
Zespół Szkół – 32 4311 466
Powiatowy Urząd Pracy tel. 32 42 216 23, 32 42 26 095