Pożegnanie maturzystów Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach

pożegnanie maturzystów 4Podczas uroczystej akademii, która miała miejsce 26 kwietnia, uczniom 3 klas liceum i 4 klas technikum wręczono świadectwa ukończenia szkoły.

Wśród abiturientów znalazło się pięć najlepszych uczennic, które uzyskały średnią ocen wyższą niż 4,74. A były to: Patrycja Pałka, Dominika Rauk, Justyna Bethke, Aleksandra Oleś i Ewelina Bębnowicz. Wyróżnione maturzystki oraz ich rodzice odebrali z rąk dyrekcji ZS i ich wychowawczyń listy gratulacyjne, specjalne statuetki oraz nagrody książkowe. Absolwentki otrzymały również nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rybniku, reprezentowane przez Wicestarostę – Aleksandrę Chudzik oraz Kierownika Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia – Grzegorza Potysza, a także nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Wiesława Janiszewskiego. Nauczyciele wychowania fizycznego wyróżnili również licznych uczniów reprezentujących szkołę w rozgrywkach sportowych. Młodzież odebrała upominki i dyplomy z rąk Dyrektor Zespołu Szkół – Natalii Kuś, Przewodniczącego Rady Powiatu – Jana Tokarza oraz nauczyciela wychowania fizycznego – Marcina Koczego. Na uroczystości obecni byli także: Andrzej Raudner – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Marek Profaska – Przewodniczący Rady
Gminy. Akademię uświetnił program artystyczny wykonany przez uczniów Zespołu Szkół, przygotowany pod czujnym okiem wychowawców klas 2 liceum i 3 technikum.

pożegnanie maturzystów 3pożegnanie maturzystów 1