W stronę „Śląskiej Energii”

W dniu 26.08.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Gliwicach sześć powiatów bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, rybnicki, tarnogórski i raciborski podpisało list intencyjny na rzecz utworzenia powiatowo-gminnego związku pn. „Śląska energia”, którego celem będzie zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w wyniku realizacji działań na rzecz odnawialnych źródeł energii. Trwają spotkania mające na celu utworzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Śląska Energia”. Organizuje je Powiat Gliwicki we współpracy z pięcioma innymi powiatami, które w sierpniu br. podpisały list intencyjny w tej sprawie.

Spotkania takie odbyły się już w powiatach bieruńsko-lędzińskim, tarnogórskim i mikołowskim. W dniu dzisiejszym spotkanie miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Rybniku. Udział w nim wzięli m.in. wójtowie i burmistrzowie gmin Powiatu Rybnickiego oraz przedstawiciele Powiatu Gliwickiego wraz ze starostami Damianem Mrowcem, Markiem Profaską i Waldemarem Dombkiem.

Podczas spotkania założenia i koncepcję działań Związku Powiatowo-Gminnego „Śląska Energia” przybliżyli Józef Kruczek i Włodzimierz Gwiżdż – radni Powiatu Gliwickiego, a zarazem koordynatorzy Klastra Energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim”. Omówili również możliwości pozyskiwania środków na wspólne przedsięwzięcia służące likwidacji niskiej emisji, poprawie jakości powietrza i warunków życia mieszkańców.

Powstanie Związku Powiatowo-Gminnego „Śląska Energia” umożliwi przede wszystkim lepsze i szybsze ubieganie się o środki zewnętrzne w latach 2021-2027. Głównie chodzi o pozyskanie pieniędzy na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii co powinno się przełożyć na obniżenie cen energii, jak również poprawę jakości powietrza.

  • W stronę „Śląskiej Energii”_1
  • Autor: SP Rybnik
  • Odsłon: 51
  • W stronę „Śląskiej Energii”_2
  • Autor: SP Rybnik
  • Odsłon: 59
  • W stronę „Śląskiej Energii”_3
  • Autor: SP Rybnik
  • Odsłon: 154

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

Subregion Zachodni

logo subregion

Powiat w liczbach

polska w liczbach