XVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Górali Karpackich w Koszeniu Łąki

Opis Międzynarodowych Mistrzostw Górali Karpackich w Koszeniu Łąki

Nazwa wydarzenia: XVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Górali Karpackich w Koszeniu Łąki.

Miejsce Realizacji: Jest takie miejsce w Gminie Brenna, górujące nad doliną Leśniczanki, otoczone lasami i groniami, gdzie  znajduje się urokliwy przysiółek nazwany Malinka. Miejsce, które co roku przyciąga coraz więcej miłośników aktywnego wypoczynku i turystyki. Bajkowy świat, w którym można spotkać pasące się krowy, konie, owce to miejsce  to Gospodarstwo Agroturystyczne u Gazdy. z zagrodą edukacyjną, obfitująca w wydarzenia związane z kulturą pasterską i dziedzictwem kulturowym beskidzkiej wsi.

Właśnie tam odbywa się słynne koszenie łąki: Brenna Leśnica, ulica Malinka 5. Gospodarstwo Agroturystyczne u Gazdy. https://maps.app.goo.gl/SGN2YerkHRgXLptPA

Data: 14 lipca 2024 roku.

Godzina rozpoczęcia : 13.30 – część oficjalna otwarcia Mistrzostw przez Wicemarszałka Województwa Śląskiego Grzegorza Boskiego. Rozpoczęcie zapisów do konkurencji dojenia dla dzieci, toczenia bala oraz konkurencji głównej koszenia łąki 13.00

Opis wydarzenia

Projekt jedyny taki w województwie śląskim i jeden z niewielu w skali kraju. Ma ogromne znaczenie w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego wsi i wzmacniania więzi zarówno małych społeczności lokalnych jaką jest Gmina Brenna jaki i całego regionu Śląska Cieszyńskiego. Tu co roku spotykają się ludzie kultury z różnych regionów etnograficznych, animatorzy i  przedstawiciele władz.

Mistrzostwa mają już swoją historię, odbywają się od 17 lat przyciągając co roku rzesze mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego i turystów.   Projekt realizowany jest w bajkowej scenerii na wysokości 800 m, na stokach Hali Jaworowej. Miejsca ważnego rozwoju pasterstwa w subregionie południowym. Piękne hale i łąki, wspaniałe krajobrazy, gospodarstwo agroturystyczne i edukacyjnego, pasące się owce, krowy i konie. Mistrzostwa to nie tylko konkurencje to także pokazy, warsztaty, animacje i występy kapel regionalnych. Prezentujemy dziedzictwo kulturowe wsi Beskidu Śląskiego i kultury pasterskiej. Podczas wydarzenia odbywają się  pokazy klepania kosy, bruszenia, grabienia, stawiania w orstwie, noszenia w dzichtach. Prezentujemy również tradycje kulinarne naszego regionu, potrawą z której słynie Gazda Andrzej Cieślar są placki z blachy z wyrzoskami oraz gulaszem baranim i baraniną. Niezwykle ważnym elementem projektu jest możliwość wzięcia udziału przez odbiorców we wszystkich konkurencjach, pokazach i warsztatach za wyjątkiem samego koszenia łąki, które dedykujemy tylko osobom pełnoletnim. Projekt ma charakter interaktywny.

Spróbujmy przenieść się w świat wyobraźni. Przed oczami mamy przepiękną halę na tle panoramy Kotarza, Hali Jaworowej czy Trzech Kopców Wiślańskich. Przy nieskoszonej części  hali stoją kosiarze brusząc swoje kosy a z boku dochodzi muzyka w wykonaniu kapeli regionalnej. Spora część z nich w strojach regionu, a w powietrzu zapach świeżo skoszonej trawy. Ten obraz chyba warto zobaczyć na żywo.

 Mistrzostwa to również edukacja i rekreacja. Stroje ludowe, gwara i muzyka regionu, autentyczne pokazy prac polowych, instrumenty pasterskie. Mamy do zaoferowania również warsztaty z malowania zabawki ludowej i obróbki wełny oraz animacje pod kątem pasterstwa.

Głównym celem projektu jest zachowanie od zapomnienia czynności związanych z sianokosami, popularyzacja i ożywianie tradycji dotyczących prac polowych oraz życia codziennego na  wsi a więc dziedzictwa kulturowego wsi i kultury pasterskiej. Odtworzenie sianokosów i prac gospodarskich poprzez warsztaty, konkursy, pokazy i obrzędy.

Program wydarzenia

 • 13.00 : rozpoczęcie zapisów uczestników poszczególnych konkurencji ( konkurencja dojenia kozy i krowy dla dzieci, konkurencja toczenia bala na specjalnie wyznaczonym torze dla trzyosobowych zespołów, koszenie łąki kosą ręczną).
 • 13.30 : Uroczyste otwarcie XVIII Międzynarodowych Mistrzostw Górali Karpackich w Koszeniu Łąki (otwarcia dokona Wicemarszałek Województwa Śląskiego Grzegorz Boski wraz z przedstawicielami władz).
 • 13.45: Przerwa muzyczna wraz rozpoczęciem warsztatów dla odbiorców (warsztaty z malowania zabawki ludowej prowadzone przez mistrza tradycji ze Stryszawy, warsztaty filcowania i obróbki wełny prowadzone przez przedstawicieli Koziej Zagrody);
 • 14.15: otwarcie konkurencji dla dzieci w dojeniu kozy i krowy wraz z pokazami dojenia.
 • 15.30: wręczenie nagród wraz z rozpoczęciem pokazów sianokosów;
 • 15.45 : pokazy klepania kosy, bruszenia, grabienia, stawiania w orstwie, noszenia w dzichtach.
 • 16.30 rozpoczęcie konkurencji głównej – koszenie łąki,
 • 17.45: wręczenie nagród w konkurencji głównej – koszenie łąki
 • 18.00: rozpoczęcie konkurencji toczenia bala;
 • 18.45: wręczenie nagród;
 • 18.50: zakończenie Mistrzostw, biesiada z kapelą regionalną.

Patronaty:

 1. Patronat Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi
 2. Patronat Starosty Cieszyńskiego Janiny Żagan,
 3. Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dr hab. Rafała Żelaznego.

Zadanie dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach promocji Wojewódzkiego Programu Owca Plus do Roku 2027.

Partnerem projektu jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Patronat medialny:

TVP 3 Katowice, Radio Katowice, Dziennik Zachodni, OX.PL, Wieści z nad Brennicy, Portalox.

Skip to content