Sesja Zgromadzenia Ogólnego

W dniu 20.06.2024 w Sali Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się I cz. LVII sesja Zgromadzenia Ogólnego naszego Związku. Na uroczystej sesji był obecny Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska. Podczas sesji podsumowano zakończoną kadencję samorządową. Przewodniczący Związku – Piotr Kuczera wyraził serdeczne podziękowania wszystkim samorządowcom, którzy wspierali rozwój gmin i powiatów z naszego regionu. Podziękowano również Członkom Zarządu Związku oraz Członkom Komisji Rewizyjnej za ich wkład w pracę VIII kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku. W kolejnej części Zgromadzenia wybrano na Przewodniczącego Związku ponownie Piotra Kuczerę, Prezydenta Rybnika.

Informacje/foto: Śląski Związek Gmin i Powiatów

Skip to content