Zaproszenie do udziału w badaniu IT Fitness Test 2024

W dniach 15 kwietnia – 31 października 2024 roku odbędzie się na terenie całej Polski badanie testowe (IT Fitness Test 2024), diagnozujące poziom kompetencji cyfrowych uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8), szkół średnich i nauczycieli. W województwie śląskim badanie jest organizowane przez Związek Cyfrowa Polska we współpracy z Samorządem Województwa Śląskiego.

Aby zgłosić do udziału w badaniu, niezbędnym jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://itfitness.eu/pl . Po zgłoszeniu, będzie możliwy dostęp do platformy testowej oraz materiały informacyjne i promocyjne.

Udział w teście jest nieodpłatny, każdy z uczestników powinien mieć zapewniony indywidualny dostęp do komputera podłączonego do Internetu. Rozwiązanie testu zajmuje około 45-60 minut. Po zakończeniu badania odbędzie się Wojewódzki Finał Testu (listopad 2024), w ramach którego będzie miało miejsce ogłoszenie jego wyników, jak również uhonorowanie nagrodami osób z najlepszymi wynikami w regionie.

Kompetencje cyfrowe obywateli są nieodzownym warunkiem wzrostu jakości życia, spójności i dobrobytu społecznego, poprawy konkurencyjności i innowacyjności podmiotów gospodarczych oraz sukcesu polskiej gospodarki. Brak kompetencji cyfrowych lub ich niedostateczny poziom uniemożliwia obywatelom korzystanie z szans i możliwości, jakie dają zmiany technologiczne, wystawia ich na ryzyka i zagrożenia związane z niewłaściwym wykorzystaniem nowych technologii, a nawet staje się źródłem nierówności społecznych, ekonomicznych, edukacyjnych i kulturowych, wzmacniając wykluczenie społeczno-cyfrowe, co wydaje się być szczególnie istotne w przypadku ludzi młodych stojących u progu dorosłego życia.

Po zakończeniu edycji testowej powstanie raport diagnozujący poziom kompetencji cyfrowych szkół podstawowych (klas 7 i 8), szkół średnich i nauczycieli w województwie śląskim. Zapraszamy do udziału w badaniu IT Fitness Test 2024 .

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf IT Fitness Test 2024 poradnik dla uczniów 1 MB 8
pdf ulotka-druk 1 MB 7
Skip to content