Konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu

Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu. Celem powyższego konkursu jest zwiększenie społecznej świadomości na temat roli społeczeństwa obywatelskiego, popularyzacja wiedzy w tej dziedzinie oraz promowanie wysokiej jakości prac magisterskich i rozpraw doktorskich z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i teologicznych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego. Konkurs został objęty patronatem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: https://niw.gov.pl/baza-wiedzy/konkurs/edycja-2024/ .

Skip to content