Jubileusz 75-lecia KGW Szczerbice  

Koło Gospodyń Wiejskich Szczerbice 02 czerwca 2024 r. świętowało 75-lecie istnienia. Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec miał okazję osobiście złożyć Paniom najserdeczniejsze gratulacje oraz podziękował za działania na rzecz kultywowania regionalnych tradycji. Aktywność wykazywana przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przyczynia się do upowszechniania kultury polskiej i śląskiej wsi oraz powoduje, że nasza wieś jest dostrzegana i doceniana. Jeszcze raz życzymy Paniom zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz zapisywania dalszych długich i pięknych kart w swojej historii.

Skip to content