„Śląskie. Zawodowcy 2″ w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach

27.05.2024 r. odbyło się w Zespole Szkół w Czerwionce – Leszczynach spotkanie przedstawicieli Powiatu Rybnickiego – Starosty Damiana Mrowca, Wicestarosty Marka Profaski i Kierownika Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia Grzegorza Potysza oraz przedstawicieli Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Sławomira Ducha i Bożeny Afiniec. Uczestniczyła w nim również Dyrektor szkoły Natalia Kuś. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest Partnerem Urzędu Marszałkowskiego w realizacji projektu „Śląskie. Zawodowcy 2”, w którym będzie uczestniczył ZSCL jako jedna z niewielu szkół w województwie śląskim, jednocześnie Powiat Rybnicki został wybrany jako jeden z 14. Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego w naszym województwie. Przedmiotowy projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2029 (łącznie 6 lat). Dla uczniów / uczennic uczęszczających do szkoły zaplanowano takie formy wsparcia jak doradztwo zawodowe, staże uczniowskie, kursy / szkolenia. Dodatkowo w ramach projektu jest przewidziane wsparcie dla Kadry Pedagogicznej. Jednocześnie w ramach projektu zbudowana zostanie sieć współpracy Biznes – Edukacja, czyli trwałe partnerstwo pomiędzy szkołami i pracodawcami oraz organizacjami otoczenia biznes. Uczestnicy spotkania wyrazili zgodną opinię, że projekt przyniesie obopólne korzyści. Nie ma dziś nowoczesnego biznesu bez wykwalifikowanych pracowników, chętnych do podjęcia pracy – i to zapewni szkoła, zaś nie można wykształcić dobrze ucznia bez praktyki, bez stworzenia realnych mu warunków pracy.

Skip to content