PODZIĘKOWANIE

Otrzymałem we wtorek na Zamku Królewskim w Warszawie wyróżnienie samorządowe. Przyjmując je powiedziałem, że jest to honor dla wszystkich mieszkańców powiatu rybnickiego, wszystkich samorządowców z tej części Górnego Śląska. Dziękuję za wszystkie otrzymane gratulacje i życzenia. Bez udziału mieszkańców i moich współpracowników w Starostwie nie osiągnęlibyśmy wspólnie tego sukcesu. Za Ryszardem Krynickim namawiam do bycia po prostu dobrym wobec wspólnoty i względem każdego człowieka

Damian Mrowiec
Starosta Rybnicki

Dobroć jest bezbronna

Dobroć jest bezradna

Ale nie bezsilna

Dobroci nie trzeba siły

Dobroć sama jest siłą

Dobroć nie musi zwyciężać

dobroć jest

nieśmiertelna.

                                                                                      

                                                                                      

Skip to content