Przebudowa odcinka DP 5026S w Piecach od skrzyżowania z ul. Krzywą do granicy Miasta Rydułtowy” zakończona

Dobiegły końca prace budowlane na zadaniu pn. „Przebudowa odcinka DP 5026S w Piecach od skrzyżowania z ul. Krzywą do granicy Miasta Rydułtowy” W ramach zadania przebudowano odcinek o długości o długości 978 m. Po przebudowie szerokość jezdni wynosi 6,00 m nawierzchnię wykonano z asfaltobetonu SMA. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Babiogórską do skrzyżowania z ul. Niewiadomską wykonano jednostronny chodnik o szer. 2,00 m z kostki betonowej i kanalizację deszczową, po przeciwnej stronie pobocze utwardzone o szer. 1,50 m. Na pozostałym odcinku obustronne pobocze.  Zabudowano granitowe krawężniki.

Umowna wartość zadania to  5 752 076,58 zł brutto.

Skip to content