POPRAWA STANU TECHNICZNEGO ORLIKÓW

Trwa nabór wniosków o granty w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”. Program umożliwia dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących remontu, przebudowy lub rozbudowy istniejącego obiektu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, w tym w szczególności:
– naprawę/wymianę nawierzchni boisk sportowych,
– modernizację oświetlenia,
– modernizację ogrodzenia wraz z piłkochwytami,
– modernizację istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego.
Organizatorem Programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2023 r.

Skip to content