Konkurs „Policjant, który mi pomógł”

Informujemy, że Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja podstaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym. Konkurs ten jest kolejnym działaniem Policji, który poddaje się społecznej ocenie podejmowanych działań, sama zaś nominacja Policjanta jest szczególnym wyróżnieniem świadczącym o aprobacie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa osób. Istotą przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom krzywdzonym, w tym dotkniętych przemocą w rodzinie. Obecność wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu to wyróżnienie, wyjątkowy dowód uznania społeczności lokalnej dla profesjonalizmu i determinacji policjantów w działaniach podejmowanych na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków.

Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia Policjanta do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2023 roku. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.policja.pl  można nadsyłać na adres poczty elektronicznej e-mail: policjantktorymipomogl@policja.gov.pl

Mając powyższe na uwadze proszę o rozważenie włączenia się do ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł” poprzez nominowanie Policjantów, którzy wyróżnili się profesjonalizmem i determinacją w działaniach podejmowanych na rzecz pomocy osobom krzywdzonym, lub poszkodowanym oraz dalsze rozpropagowanie informacji o przedmiotowym konkursie.

W załączeniu formularz zgłoszenia i regulamin

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Formularz_zgloszenia_do_wydrukowania 301 KB 47
pdf Regulamin 1 MB 52
Skip to content