SUMP Subregion Zachodni – badania ankietowe CATI

Na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i władz naszej gminy/naszego powiatu opracowywany jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Zachodniego, który określi dalszy kierunek rozwoju systemu transportowego w naszej gminie/naszym powiecie w zgodzie z ideą zrównoważonej mobilności. W związku z powyższym, Wykonawca przeprowadza badanie telefoniczne dotyczące codziennych podróży mieszkańców. Celem badania jest poznanie Państwa oczekiwań, tak aby możliwe było zaproponowanie możliwie najkorzystniejszych działań i rozwiązań, które po realizacji przyczynią się do ułatwienia codziennych przemieszczeń w sposób najbardziej przyjazny środowisku.

Badanie jest anonimowe i potrwa około 15 minut a pytania będą dotyczyć wykonywanych przez Państwa przemieszczeń do miejsc pracy, nauki, czy innych celów, a także preferencji w zakresie rozwoju systemu transportu.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie!

Skip to content