WSPARCIE DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

3 kwietnia ruszył nabór wniosków o wsparcie dla kół gospodyń wiejskich (KGW) ubiegających się wsparcie działalności statutowej. Budżet tegorocznej edycji Programu jest rekordowy i wynosi 120 milionów złotych.
Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację następujących celów:
1. Działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich.
2. Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
3. Rozwój przedsiębiorczości kobiet.
4. Inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.
5. Upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.
6. Reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.
7. Rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
Wnioski o granty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W załączeniu instrukcja i wniosek.

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
xls 2_Wniosek_o_przyznanie_pomocy_KGW_2023 97 KB 77
pdf 2_Instrukcja_wypełniania_wniosku_KGW_2023 199 KB 50
Skip to content