Dołącz do społeczności YEP! Program „Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy” 2023

Do 10 kwietnia br. trwa coroczny nabór wniosków w ramach programu Komitetu Regionów UE „Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy”.
Program ten polega na tworzeniu sieci obejmującej osoby, które nie mają więcej niż 40 lat i posiadają mandat na szczeblu regionalnym lub lokalnym w UE lub kraju akcesyjnym. Dołączyło do niej już ponad 400 młodych polityków. Administracja Komitetu Regionów UE zachęca młodych polityków z samorządów do udziału w tym naborze.  

Aby zgłosić kandydaturę, kandydaci muszą spełnić następujące kryteria:

• być wybranym w powszechnych wyborach bezpośrednich na szczeblu regionalnym lub lokalnym w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub kraju kandydującym do UE,

• urodzić się po 1 stycznia 1983 r.,

• nie posiadać mandatu członka lub zastępcy członka Komitetu Regionów UE,

• mieć dobry poziom języka angielskiego,

• złożyć formularz zgłoszeniowy do dnia 10 kwietnia 2023 r.

Wybrani kandydaci będą mieli dostęp do:

• posiedzeń plenarnych KR-u, posiedzeń Komisji, wydarzeń i konsultacji,

• możliwości tworzenia sieci kontaktów z innymi członkami społeczności YEP,

• szkoleń i debat na tematy UE.

Kandydaci będą wybierani na podstawie jakości formularza zgłoszeniowego i z myślą o zapewnieniu równowagi pod względem przynależności politycznej, płci, narodowości, reprezentacji regionalnej i lokalnej.

Więcej informacji i kontakt do zespołu YEP w KR znajduje się https://cor.europa.eu/pl/engage/Pages/join-the-yep-community.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=yep%20call%202023

Skip to content