WYKORZYSTANIE ZIELONYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

W dniach 31 stycznia – 1 marca 2023 r. odbędzie się nabór wniosków o wsparcie projektów dotyczących wykorzystania zielonej energii w gospodarstwie w ramach Poddziałania 4.1.3 „Modernizacja gospodarstw rolnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20 (PROW).
W ramach Programu można uzyskać min. dofinansowanie na:

  • zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii,
  • budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii,
  • zakup pomp ciepła.
    Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
    Organizatorem naboru wniosków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Skip to content