Nabór kandydatów do Rady konsultacyjnej ds. Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027

Biuro Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku1 lutego ogłosiło nabór kandydatów do Rady konsultacyjnej ds. Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. Rada jak ciało doradcze będzie odpowiedzialna m.in. za opiniowanie Strategii ZIT, uchwał dotyczących wdrażania strategii czy brać czynny udział w procesie oceny dokumentu. Jej powołanie jest obligatoryjnym zadaniem związanym z przygotowaniem strategii i wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Zachęcamy Państwa do rozpowszechnienia informacji o naborze poprzez Państwa strony internetowe i media społecznościowe, a także przesłanie informacji do organizacji, które Państwa zdaniem powinny zasiadać w Radzie.

Link do informacji na stronie Związku:
https://subregion.pl/nabor-kandydatow-do-rady-konsultacyjnej-ds-strategii-terytorialnej-subregionu-zachodniego-wojewodztwa-slaskiego-na-lata-2021-2027/

Informacja o naborze jest też dostępna na FB Subregionu Zachodniego.

Skip to content