Debata o wartościach i konstytucji Europy

Wczoraj 28.11.2022 w CKE w Czerwionce – Leszczynach odbyła się debata z udziałem wybitnych przedstawicieli świata kultury i polityki. Debatę prowadził wybitny aktor filmowy i teatralny Olgierd Łukaszewicz wywodzący się ze Śląska oraz Izabela Leszczyna poseł na Sejm kilku kadencji, która była również sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów oraz Jan Olbrycht deputowany do Parlamentu Europejskiego kilku kadencji, a zarazem ekspert w zakresie funduszy unijnych. W debacie uczestniczyli zaproszeni goście wśród, których byli między innymi Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec, Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, Burmistrz Gminy Czerwionka – Leszczyny Wiesław Janiszewski, Przewodniczący Rady Gminy Czerwionka – Leszczyny Bernard Strzoda, Prezydent Rybnika Piotr Kuczera, Wójt Gminy Jejkowice Marek Bąk oraz młodzież Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach z dyrektorem Natalią Kuś, która oficjalnie rozpoczęła debatę!

Debata miała charakter otwarty, dlatego też na widowni CKE znaleźli się oprócz samorządowców i młodzieży mieszkańcy zainteresowani aktualnymi problemami, z którymi mierzy się  świat, Europa i Polska. Prowadzący debatę Olgierd Łukaszewicz na początku wyświetlił film dokumentalny, który był krótkim wprowadzeniem do tematyki istotnej i poruszanej później, a więc wartości, poszanowanie prawa stanowionego, konstytucji postrzeganej jako ustawa zasadnicza, Unii Europejskiej jako organizmu złożonego z 27 państw na równi i bez wyjątku zobowiązanych do przestrzegania traktatów i konwencji, do  których się zobowiązały wchodząc w skład Unii Europejskiej. Wartości, o których mowa w traktatach i Karcie Praw Podstawowych niestety w dzisiejszych czasach są w wielu przypadkach naruszane przez niektóre kraje, takie jak Węgry i Polska. Ocena taka została sformułowana przez wiele instytucji międzynarodowych. Został również poruszony bardzo istotny temat Konstytucji dla Europy 1831 Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w 190 rocznicę wydania tej Konstytucji dla Europy. Taki projekt jest obecnie realizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Dokształcania Nauczycieli we współpracy z Fundacją im. Wojciecha Jastrzębowskiego. W debacie poruszono również wiele wątków dotyczących problemów narodowościowych, granic Europy oraz obywatelstwa różnie postrzeganych w państwach członkowskich . Była również okazja do zadawania pytań. Wysoki poziom profesjonalizmu prowadzących sprawił, że dwugodzinna  debata była bardzo owocnie spędzonym czasem i pozwoliła słuchaczom na kompleksowe w ujęciu historycznym, politycznym i ekonomicznym spojrzenie na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Europy i Polski w aspekcie zagadnień wojennych, gospodarczych i politycznych, w których się znalazły. Bardzo dziękujemy organizatorom debaty, prowadzącym debatę Olgierdowi Łukaszewiczowi, Izabeli Leszczynie i Janowi Olbrychtowi za poświęcony czas i przybycie do naszego powiatu oraz jej uczestnikom. Jesteśmy przekonani, że przedstawione w debacie problemy zostały ujęte w sposób jak najbardziej pragmatyczny i logiczny, uświadamiając wszystkim, że miejsce Polski jest w Unii Europejskiej i tylko w tym modelu mamy szansę na rozwój i utrzymanie naszej suwerenności. Była to wspaniała lekcja historii dla młodzieży i dorosłych.

Skip to content