Budżet Powiatu Rybnickiego na 2023 uchwalony

W czwartek 24.11.2022 w Starostwie Powiatowym w Rybniku miała miejsce Sesja Rady Powiatu Rybnickiego, na której Radni Powiatu Rybnickiego uchwalili budżet na 2023. W budżecie zawarte zostały realne dochody i niezbędne wydatki, które winny zapewnić prawidłowe funkcjonowanie powiatu i wszystkich powiatowych jednostek w tych trudnych czasach. Uchwała została przyjęta jednogłośnie,  spełniając wymogi ustawy o finansach publicznych ponieważ uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. W związku z powyższym składamy wielkie gratulacje całemu Zarządowi Powiatu z Panem Starostą Damianem Mrowcem na czele, Pani Skarbnik Sylwii Marcol-Wróblewskiej oraz wszystkim Radnym.

Na sesji była również okazja do osobistego podziękowania dla Starosty Damiana Mrowca, Wicestarosty Marka Profaski i Przewodniczącego Rady Powiatu Jana Tokarza za 20 – letnie wspieranie Powiatowego Przeglądu dla Przedszkolaków pod nazwą „Z piosenką i tańcem po Europie”, którego organizatorem jest Przedszkole nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce – Leszczynach. Radna naszego Powiatu a zarazem Dyrektor przedszkola Gabriela Grochla osobiście podziękowała, wręczając listy gratulacyjne i jubileuszowe statuetki.

Skip to content