Tarcza Odrzańska: Wnioski o wsparcie tylko do końca roku

Płatnicy składek z określonych branż, których przychody spadły o co najmniej 50 proc. w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze, mogą wystąpić o jednorazowe świadczenie pieniężne. Wynosi ono 3010 zł za każdego ubezpieczonego i jest nieopodatkowane. Wnioski o wsparcie można składać do końca roku.

Wciąż można składać wnioski o wsparcie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze, jaka miała miejsce w wakacje.Wnioski (RJS) można składać od 30 września 2022 r. tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wniosek powinien trafić do Zakładu najpóźniej do 31 grudnia 2022 r. Dotychczas wypłacono już około 307 tys. zł.

– O pomoc mogą ubiegać się płatnicy składek z branż najbardziej dotkniętych sytuacją ekologiczną na Odrze. Są to podmioty operujące na terenach, przez które przepływa Odra, w naszym województwie dotyczyć to będzie powiatów wodzisławskiego i raciborskiego. Ponadto do spełnienia jest też kilka warunków ogólnych, jak prowadzenie działalności na określony dzień (1 lipca), termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (do 31 lipca), data obowiązku opłacania składek (nie późniejsza niż 1 lipca 2022 r.) oraz zgłoszenie co najmniej jednej osoby do ubezpieczeń (i utrzymanie tego ubezpieczenia) – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Aby uzyskać pomoc, konieczne jest przede wszystkim wykazanie niższego przychodu w sierpniu 2022 r. o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu 2022 r., czerwcu 2022 r. albo sierpniu 2021 r.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł przysługuje za każdego ubezpieczonego spełniającego warunki ustawowe. Od świadczenia nie jest pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych ani składka na ubezpieczenie zdrowotne. Nie podlega ono potrąceniom i egzekucji. Świadczenie będzie stanowiło tzw. pomoc de minimis.

Informacja o wypłaconej na rachunek bankowy kwocie jednorazowego świadczenia, zestawienie ubezpieczonych, którzy zostali uwzględnieni przy ustalaniu kwoty świadczenia i zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy publicznej będą zamieszczane na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Beata Kopczyńska

regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa śląskiego

Skip to content