Konkurs „Ekolaury PIE 2022”

W związku z dużym zainteresowaniem tegorocznej edycji Konkursu „Ekolaury PIE 2022” Rada Polskiej Izby Ekologii podjęła decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do 16 sierpnia br.

    Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, uczelni oraz instytutów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska.

    Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2021 r., w kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Ochrona i adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport – NOWA,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju – NOWA.

    Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) – z dopiskiem „Ekolaury 2022” lub przesłać w formacie *pdf na adres pie@pie.pl wniosek podpisany elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany) – do dnia 16 sierpnia 2022 r.
   
    W załączeniu:

 • Formularz zgłoszeniowy do Konkursu (doc),
 • Regulamin Konkursu „Ekolaury PIE”

    Strona internetowa Konkursu: www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury

   W razie pytań dotyczących zgłoszeń konkursowych prosimy o kontakt mailowy (pie@pie.pl) lub telefoniczny: 501 052 979.

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
doc Formularz_zgloszeniowy_Ekolaury_2022 61 KB 93
pdf Regulamin_Konkursu_EKOLAURY-PIE_08_22 246 KB 104
Skip to content