GRANTY NA PROJEKTY DLA OSÓB W WIEKU 60+

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu grantowego „Generacja 6.0”.
Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw skierowanych do osób w wieku 60+.
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty skierowane do seniorów z gmin liczących do 25.000 mieszkańców.
Wnioski o granty mogą składać:
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Biblioteki publiczne.
4. Domy kultury.
5. Gminy.
6. Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.
Organizatorem konkursu jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 26 sierpnia 2022 r.
Więcej: https://granty.pl/499311

Skip to content