Ostatki „Igrzysk Młodzieży Szkolnej” w roku szkolnym 2021/2022 – POWIATOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI 3×3

W poniedziałek 20 czerwca w ramach działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego oraz w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym, w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej czyli grupa starsza klas VII i VIII, Uczniowski Klub Sportowy „GRACZ” zorganizował „I Powiatowy Turniej Koszykówki 3×3 Dziewcząt i Chłopców”.

Do rywalizacji zgłosiło się w sumie dziewięć drużyn z czterech szkół podstawowych, a każda z nich mogła zgłosić większą ilość drużyn:

– Szkoła Podstawowa Adamowice,

– Szkoła Podstawowa Jankowice (tylko chłopcy),

– Szkoła Podstawowa Raszczyce,

– Szkoła Podstawowa Lyski (po dwie drużyny dziewcząt i chłopców).

  • Przepisy i zasady gry przypominają te które obowiązywały podczas organizowanych przez nasz UKS turniejów streetballa czyli koszykówki ulicznej.
  • Gra na jeden kosz w czasie 8 minut lub do zdobycia w tym czasie 21 punktów przez jedną z drużyn. W związku z bardzo wysoką temperaturą nasz czas gry został skrócony.
  • Przy trafionym koszu z gry i z rzutów wolnych zespół zdobywa jeden punkt a rzut zza wyznaczonej linii to 2 pkt.
  • Jedną bardzo charakterystyczną i ciekawą zasadą jest fakt, że trener nie może przebywać w obrębie boiska ani komunikować się z zespołem z trybun. Mówiąc ogólnie zawodnicy muszą radzić sobie sami.

Ostatecznie po kilku zaciętych i emocjonujących spotkaniach po jednej i drugiej stronie boiska zwycięzcami turnieju dziewcząt i chłopców zostały zespoły „Lyski I”. Na drugim stopniu podium stanęły zespoły „Lyski II” wśród dziewcząt i „Jankowice” wśród chłopców.

W rywalizacji szkół pierwsze miejsca przypadły zespołom z SP Lyski, wśród dziewcząt puchar za drugie miejsce powędrował do SP Raszczyce a za trzecie do Adamowic. Wśród chłopców drugie miejsce SP Jankowice a trzecie SP Adamowice.

Fundatorem pucharów i medali był Powiat Rybnicki a dyplomy oraz napoje został sfinansowane ze środków zadania „Propagowanie Aktywności Fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lyski”, współfinansowanego przez Urząd Gminy w Lyskach i UKS „GRACZ”.

Zapraszamy reprezentacje szkół za rok!

Bogusław Niestrój

ZSP Lyski Powiatowy SZS i UKS „GRACZ”

« z 2 »
Skip to content