Przebudowa drogi powiatowej w gminie Gaszowice zbliża się do końca

 Informujemy, że prace związane z przebudową ulicy Kolejowej od skrzyżowania z ulicą Stawową w Gaszowicach do skrzyżowania z drogą powiatową w Łukowie Śląskim zbliżają się do końca. Wykonano już większość drogowych, zakończono układanie ostatniej warstwy ścieralnej nawierzchni. W ramach przebudowy wykonano niweletę terenu, która została dostosowana do istniejącej rzeźby terenu, wykonano pobocze bitumiczne i gruntowe oraz został przebudowany przepust z rur betonowych. Trwają już tylko prace wykończeniowe, natomiast zakończenie całkowite robót planowane jest w miesiącu lipcu.

Skip to content