Ruszyła komisja kwalifikacyjna w Powiecie Rybnickim

452 osoby (w tym 7 kobiet) podlega w tym roku kwalifikacji wojskowej, która w naszym powiecie rozpoczęła się 7 czerwca i będzie trwała do 30 czerwca. W siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w budynku Politechniki Śląskiej w Rybniku przy  ulicy Kościuszki 54 do kwalifikacji dzisiaj zgłosiło się 21 młodych ludzi z gminy Świerklany.

Z członkami i obsługą komisji spotkał się dzisiaj Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec i Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rybniku ppłk Andrzej Kuc. Starosta serdecznie podziękował komendantowi za dotychczasową współpracę przy organizacji kwalifikacji. Członkom komisji życzył natomiast owocnej pracy i bezproblemowego zakończenia naboru wręczając drobne upominki.

Na czym polega kwalifikacja wojskowa?

W trakcie kwalifikacji wojskowej określana jest fizyczna i psychiczna zdolność do czynnej służby wojskowej mężczyzn i  kobiet podlegających obowiązkowi oraz osób zgłaszających się jako ochotnicy (ukończyli 18 rż).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania), natomiast ewidencja i wydawanie wojskowych dokumentów osobistych należy do wojskowego komendanta uzupełnień lub jego przedstawiciela.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku podlegają mężczyźni:

  • urodzeni w 2003 roku;
  • urodzeni w latach 1998-2002 – jeżeli nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 2001 – 2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety:

  • urodzone w latach 1998–2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

Ochotnicy:

  • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia,   jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Przypominamy, że osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej powinny ze sobą zabrać: dowód osobisty lub inny dokument powalający na ustalenie tożsamości, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwo ukończenia szkoły, posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, jeżeli się leczą.

Skip to content