Młodzieżowy Festiwal Muzyczny 2022 już za nami !!

24 maja roku w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach zaprezentowali się Laureaci Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego 2022. Festiwal odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Rybnickiego Damiana Mrowca. Koncertowi Laureatów towarzyszyło wręczenie nagród i dyplomów. Organizatorami Festiwalu są Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej i Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Na koncercie gościli Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska i Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Promocji i Zdrowia Grzegorz Potysz.

W przesłuchaniach festiwalowych, które odbyły się 11, 12 maja uczestniczyło 96 wykonawców, w tym zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, wokalno-ruchowe, instrumentalne oraz soliści i duety. Uczestników oceniało jury w składzie: Stefania Szyp, Katarzyna Wuwer i Mariola Rodzik-Ziemiańska. Członkowie jury podkreślili wysoki poziom artystyczny prezentacji festiwalowych. Zasadniczym celem Festiwalu jest prezentacja dorobku muzycznego szkół, placówek oświatowych i kulturalnych naszego regionu. Laureatom i ich opiekunom gratulujemy.  

Skip to content