21. edycja Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2022”!

Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła 21. edycję Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2022”!

    Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, uczelni oraz instytutów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska.

    Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2021 r., w kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Ochrona i adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport – NOWA,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju – NOWA.

    Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) – z dopiskiem „Ekolaury 2022” lub przesłać w formacie *pdf na adres pie@pie.pl wniosek podpisany elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany) – do dnia 15 lipca 2022 r.
   
    W załączeniu przesyłam:

 • Formularz zgłoszeniowy do Konkursu (doc),
 • Regulamin Konkursu,
 • Zaproszenie do Konkursu.

    Strona internetowa Konkursu: www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury

    Zapraszam do udziału!

W razie pytań dotyczących zgłoszeń konkursowych prosimy o kontakt mailowy (pie@pie.pl) lub telefoniczny: 501 052 979.

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
doc Formularz_zgloszeniowy_Ekolaury_2022 58 KB 109
pdf Regulamin_Konkursu_EKOLAURY-PIE-aktualny_2022 248 KB 115
Skip to content