Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Szczegóły na stronie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rybniku: https://wcrrybnik.wp.mil.pl/pl/ .

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa skierowana jest do osób, które nigdy nie były w wojsku, szukają stabilnej, stałej  i rozwojowej pracy. Jest przepustką do zawodowej służby wojskowej. Szkolenie podstawowe trwa 28 dni, następne jest szkolenie specjalistyczne, które trwa do 11 miesięcy i już w trakcie jej odbywania można ubiegać się o powołanie do służby zawodowej. Żołnierze szkoleni w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej otrzymują m.in.:

 • bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną i stomatologiczną, ubezpieczenie, ulgowe przejazdy;
  • ochronę stosunku pracy;
  • wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł,
  • zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby;
  • pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej.

Nadmieniam również, że odbycie przeszkolenia wojskowego i uzyskanie tytułu żołnierza rezerwy może okazać się bardzo przydatnym w razie przystąpienia do rekrutacji do innych formacji mundurowych (Policja, Straż Graniczna, itp.).

Terytorialna Służba Wojskowa jest ofertą skierowaną zarówno dla osób po przeszkoleniu wojskowym (żołnierzy rezerwy) jak i dla osób, które nigdy w wojsku nie były. Proces szkolenia został tak zaprogramowany, aby możliwe było pogodzenie służby wojskowej z życiem zawodowym i osobistym. Aby wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej kandydat musi w pierwszej kolejności odbyć szkolenie:

 • podstawowe (trwa 16 dni – skierowane dla osób bez przeszkolenia wojskowego);
  • wyrównawcze (trwa 8 dni – skierowane dla żołnierzy rezerwy).

Następnie żołnierz szkoli się w jednostce wojskowej przez okres min. 11 miesięcy w systemie: co najmniej jeden weekend w każdym miesiącu.

Osoby zainteresowane dobrowolną zasadniczą służbą wojskową lub Terytorialną Służbą Wojskową powinny w tej sprawie skontaktować się z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Rybniku, ul. Piłsudskiego 2.

Interesantów przyjmujemy: w poniedziałki 07.30 – 18.00, od wtorku do piątku 07.30 – 15.30.

Więcej informacji udzielimy telefonicznie: 261 124 732 lub 261 124 747 lub 725 880 103.

Do kontaktów roboczych z ramienia Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rybniku wyznaczam p. Żaneta KĄSEK, tel. 261 124 704.

Skip to content