Lasy Państwowe rozpoczęły nabór zgłoszeń w ramach nowego konkursu pn. „Natura od kuchni”

Wnioski o granty w wysokości 5.000 zł mogą składać koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru KGW i posiadające możliwość wystawienia faktury VAT lub rachunku.
Granty można przeznaczyć na realizację działań promujących Lasy Państwowe oraz żywność pochodzenia leśnego (stoiska promocyjne, warsztaty i konkursy kulinarne, pogadanki w szkołach podstawowych).
Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 września 2022 r.

Skip to content