Dom Pomocy Społecznej w Lyskach zaprasza

Dom Pomocy Społecznej p. w. św. Józefa w Lyskachjest placówką o profilu dla osób przewlekle psychicznie chorych. Przeznaczony jest dla 124 mieszkańców zarówno kobiet jak i mężczyzn. Oferujemy całodobową opiekę. Zapewniamy wysoki standard bytowo – mieszkaniowy, oferujemy usługi opiekuńcze i wspomagające. Posiadamy pokoje 1, 2 i 3 osobowe z łazienkami. Dla osób leżących są specjalnie przystosowane pokoje 4 osobowe. Każdy pokój wyposażony jest w podstawowy sprzęt taki jak: łóżko, stolik, krzesła, fotele, szafka przy łóżku, szafa ubraniowa.    Mieszkańcy mają możliwość wyposażyć pokoje we własne meble, co daje im dodatkowo poczucie domowej atmosfery. Na każdym oddziale znajdują się pokoje dziennego pobytu oraz aneksy kuchenne. Dom zapewnia mieszkańcom całodzienne wyżywienie. Wszystkie posiłki przygotowujemy we własnej kuchni, z uwzględnieniem indywidualnych diet, zaleconych przez lekarza, zapewniamy 3 posiłki dziennie okazjonalnie również podwieczorki.

Dom otacza duży ogród z ławkami i altanami, trawniki, krzewy ozdobne oraz drzewa upiększające które tworzą prawdziwą oazą zieleni a tym samym zapewnia spokojny i zdrowy wypoczynek. Cały teren jest ogrodzony co zapewnia pełne bezpieczeństwo. Dom i jego otoczenie pozbawiony jest barier architektonicznych, w budynku jest winda, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, system przyzywowo – alarmowy oraz alarmowo- przeciwpożarowy. Placówka posiada własne środki transportu: dwa samochody 9 osobowe w tym jeden dostosowany do przewożenia osób na wózkach inwalidzkich oraz samochód 5 osobowy. Mieszkańcy mogą przyjmować gości o każdej porze dnia i mają do dyspozycji jeden pokój gościnny.    Dom położony jest przy głównej ulicy naprzeciw kościoła parafialnego. W odległości 100 m znajduje się poczta, ośrodek zdrowia, biblioteka, nieco dalej zespół handlowy. Odległość od najbliższych przystanków komunikacji autobusowej wynosi 400 m.

Zapewniamy opiekę pielęgniarską i opiekę lekarską, którą sprawuje lekarz rodzinny oraz lekarz psychiatra, który konsultuje mieszkańców na miejscu raz w tygodniu. Na porady do pozostałych lekarzy specjalistów mieszkańcy są dowożeni samochodami naszego Domu. Dom zatrudnia także psychologa.

Staramy się, aby nasi mieszkańcy jak najdłużej zachowali sprawność i aktywnie spędzali czas wolny. Posiadamy nowoczesną bazę rehabilitacyjną w ramach której wykonywane są między innymi zabiegi fizjoterapeutyczne (laser, pole magnetyczne, lampa solux), ćwiczenia gimnastyczne usprawniające, spacer z kijkami – nordic walking, wyjazdy do tężni solankowej oraz aktywność z wykorzystaniem siłowni pod chmurką i rowerków stacjonarnych.

Oferujemy także udział w terapii zajęciowej i imprezach kulturalno-oświatowych.

Udział w terapii zajęciowej jest możliwy dla każdego mieszkańca zainteresowanego tą formą aktywności. Pracownia terapii zajęciowej jest czynna od poniedziałku do piątku. Mieszkańcy DPS w Lyskach mogą korzystać z szerokiego wachlarza zajęć terapeutycznych takich jak: szeroko pojęta arteterapia ( w następujących formach: rysunek, malowanie farbami, kolaż, rzeźba), biblioterapia, socjoterapia i    terapia społeczna (w trakcie zajęć przeprowadzane są treningi umiejętności społecznych, trening czystości, trening zachowania się przy stole, trening radzenia sobie w trudnych sytuacjach, trening nabywania podstawowych umiejętności praktycznych nauki obsługi sprzętu komputerowego itp.), ergoterapia (stosowanymi przez nas formami ergoterapii są codzienne dyżury w sprzątaniu pracowni terapii, dyżury po zajęciach kulinarnych, dbanie o porządek wokół Domu (pielenie, zamiatanie itp.), relaksacja: raz w tygodniu prowadzone są zajęcia relaksacyjne (trening autogenny Schulza, muzykoterapii w tym śpiew, słuchanie muzyki, wizualizacja), filmoterapia: raz w tygodniu odbywa się seans filmowy w trakcie którego oglądamy filmy proponowane przez mieszkańców, robótki ręczne to czynność wykonywana dla relaksu ale przede wszystkim rozwijania zdolności manualnych mieszkańców (filcowanie, szydełkowanie, robienie na drutach, haft). W pracowniach terapii zajęciowej mieszkańcy mają możliwość spędzenia wolnego czasu i realizacji swoich potrzeb intelektualnych i kulturalnych. Organizujemy również imprezy kulturalne i turystyczne typu ogniska, pielgrzymki, wycieczki itp. Każdy z mieszkańców ma także możliwość odprawienia swoich urodzin/imienin. Z okazji uroczystości typu: Andrzejki, Ostatki, Walentynki, karnawał organizowane są zabawy taneczne na jadalni naszego Domu.

Na terenie ośrodka posiadamy także piękną zabytkową kaplicę, gdzie w święta i każdą sobotę o godz.15.30 odprawiana jest Msza święta, dzięki temu nasi Mieszkańcy mają możliwości zaspokajanie potrzeb religijnych.                       Nasz Dom szczyci się wieloletnią tradycją. Staramy się stworzyć Dom jak najbardziej zbliżony do domu rodzinnego by mieszkańcy czuli się w nam jak najlepiej i by rodziny były spokojne o los swoich bliskich, którzy będą mieszkać w DPS w Lyskach pod okiem wysoko wyspecjalizowanych pracowników ponadto nasze bogate doświadczenie gwarancję bezpieczeństw i komfort psychiczny podczas podejmowania decyzji o umieszczeniu bliskiej osoby w naszym domu opieki.

Osoba zainteresowana zamieszkaniem w naszym Domu powinna:

Starania o zamieszkanie w naszym Domu należy rozpocząć od wizyty osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej przedstawiciela ustawowego /opiekuna prawnego/ w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na jej miejsce stałego zamieszkania lub ostatniego miejsca zameldowania i złożenie pisemnego wniosku.

Wniosek winien zawierać prośbę o skierowanie osoby do Domu Pomocy Społecznej lub w przypadku ubezwłasnowolnienia osoby postanowienie Sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na podjęcie czynności związanych z umieszczeniem osoby w DPS. W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do DPS i kompletuje potrzebne dokumenty ( zgodnie z Ustawa o Pomocy Społecznej prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje: osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, Ponadto, aby ubiegać się o miejsce w naszym Domu musi zostać zdiagnozowana choroba psychiczna.

​​Po przygotowaniu dokumentacji kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do DPS i ustala odpłatność za pobyt. Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku. Mieszkaniec opłaca pobyt w Domu w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu.    Pozostałą część odpłatności za pobyt wnosi OPS. Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w DPS reguluje Ustawa o Pomocy Społecznej. Miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach na rok 2022 zgodnie z Obwieszczeniem Starosty Rybnickiego z dnia 28.01.2022 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej p.w. św. Józefa w Lyskach wynosi 4.646,82zł.

Skompletowana dokumentacja trafia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku, gdzie po rozpatrzeniu zostaje wydana decyzja o umieszczeniu osoby w DPS. Decyzja wraz z dokumentacją zostaje przekazana do Dyrektora DPS. W przypadku braku wolnych miejsc PCPR powiadamia osobę ubiegającą lub rodzinę o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania. W przypadku wolnego miejsca osoba oczekująca otrzymuje informacje o terminie przyjęcia – Dyrektor DPS wysyła zaproszenie do osoby, która ma zamieszkać w naszym Domu. Pracownik socjalny Domu przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania. W trakcie wywiadu udziela pełnej informacji o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu.

Dane kontaktowe

44-295 Lyski, ul. Rybnicka 7
tel./fax 324300006
e-mail:dps@powiatrybnicki.pl

Skip to content