Konkursy dla stowarzyszeń

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO –> Trwa nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji programu „Wspólnie dla dziedzictwa”. Wnioski o granty mogą składać fundacje oraz stowarzyszenia.
W ramach programu można uzyskać dotacje na projekty, których celem jest identyfikacja, dokumentacja i/lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyjanie społecznemu zaangażowaniu w ochronę i opiekę nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami.
Organizatorem programu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 13 maja 2022 r.

REWITALIZACJA MIEJSC PAMIĘCI –> Trwa nabór wniosków w ramach piątej edycji programu Fundacji ORLEN „Czuwamy! Pamiętamy!” przewidującego granty na odnowienie Miejsc Pamięci.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 maja 2022 r.

Skip to content