Aktualna informacja o szczepieniach przeciwko grypie w sezonie 2022/2023

Szanowni Państwo


Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach uprzejmie informuje, że podejmowane przez Ministra Zdrowia działania na rzecz zabezpieczenia bezpłatnych szczepionek przeciwko grypie do szczepienia osób z grup szczególnego narażenia na zachorowanie nie będą kontynuowane w sezonie 2022/2023.
Tym samym z dniem 31 marca 2022 r. procedura odrębnego rozliczenia szczepienia przeciw grypie przez NFZ przestaje obowiązywać podmioty je wykonujące i nie będzie dostępna w kolejnym sezonie 2022/2023.
Jednocześnie informuję, że nie ulegają zmianie zasady dostępu pacjenta do szczepionek refundowanych przeciw grypie w aptece. Zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, szczepionki przeciw grypie dostępne są bezpłatnie dla uprawnionych świadczeniobiorców w ramach tzw. wykazu leki 75+ lub wykazu leki ciąża +.
Farmaceuci w aptekach dostosowanych do wykonywania szczepień będą mogli wykonywać szczepienia z zachowaniem odpłatności pacjenta za wykonaną usługę.
Dzięki rozszerzeniu uprawnienia do przeprowadzenia kwalifikacji przed szczepieniem przeciw grypie u osoby dorosłej, badanie kwalifikacyjne w przedmiotach leczniczych mogą wykonywać: lekarz, felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta.
Szczepienia powinny być zalecane i wykonywane przez cały sezon jesienno- zimowy, nie ma podstaw medycznych i wskazań do ograniczania wykonywania szczepień wyłącznie do dwóch miesięcy w roku ( wrzesień- październik).
Odnotowanie wpisu o wykonanej kwalifikacji i szczepieniu w eKarcie Szczepień pozostaje dostępne z poziomu gabinet.gov.

Aktualne i rzetelne informacje dotyczące szczepienia przeciw grypie są dostępne w portalu szczepienia.info na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy https://szczepienia.pzh.gov.pl/.
Za dostęp do szczepionek przeciw grypie w sprzedaży hurtowej i detalicznej odpowiadają wyłącznie producenci, którzy planują i realizują zapotrzebowanie i dostawy w oparciu o zapotrzebowanie na dany sezon oraz cykl produkcji preparatów.

Skip to content