Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Zgłoszenia mogą przesyłać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (dotyczy przynajmniej jednego z właścicieli).
Laureaci konkursu otrzymują cenne nagrody rzeczowe oraz nagrody pieniężne.
Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 22 kwietnia 2022 r.

Skip to content