Rozpoczęły się prace drogowe na ul. Kolejowej w Gaszowicach i Łukowie Śląskim

Od kilku dni trwają prace drogowe w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 5617S ul. Kolejowej od skrzyżowania z ul. Stawową w Gaszowicach do skrzyżowania z DP 5025S w Łukowie Śląskim”. Powiat Rybnicki na to zadanie pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.857.912,72 zł.

Mieszkańców prosimy o cierpliwość i zwrócenie uwagi na zmiany w organizacji ruchu.

Skip to content