WSPARCIE DLA KOBIET I DZIEWCZYNEK Z UKRAINY

Kulczyk Foundation poinformowała o uruchomieniu Funduszu Wsparcia dla Kobiet i Dziewczynek z Ukrainy „Cześć, Dziewczyny!”. Zadaniem Funduszu będzie udzielanie długofalowej pomocy dla dziewczyn oraz kobiet z Ukrainy a także ich rodzin, które znalazły się w Polsce uciekając przed wojną.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce uruchomiła specjalną ścieżkę grantową „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”. Ścieżka jest częścią programu „Działaj Lokalnie”, co oznacza, że w lokalnych konkursach grantowych w 2022 roku będą również przyznawane dotacje na wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Wnioski o granty mogą składać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Fundacja im. Stefana Batorego poinformowała o uruchomieniu Funduszu Solidarności z Ukrainą. Fundusz oferuje wsparcie instytucjonalne organizacjom społecznym, które w sposób systemowy i długofalowy udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie.

Skip to content