Zaproszenie na spotkanie online: „Jak śląskie NGO mogą pomóc Ukrainie?”

Szanowni Państwo

wszystkie organizacje, które już pomagają osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie albo chciałyby takiej pomocy udzielać, zapraszamy na spotkanie 7 marca(poniedziałek) o godz. 17.00.  

Spotkanie odbędzie się w formule on-line na platformie Zoom: https://us06web.zoom.us/j/89654394195  

Celem spotkania jest przede wszystkim wymiana informacji o:

– dotychczasowej pomocy świadczonej przez organizacje z Subregionu Zachodniego,

– potrzebach uchodźców, jakie wymagają zaspokojenia,

– pomocy, jakiej mogą udzielić konkretne organizacje,

– otoczeniu prawnym i formalnym związanym z udzielaniem pomocy.  

Liczymy, że dzięki temu uda się lepiej koordynować podejmowane działania, aby były jak najskuteczniejsze w niesieniu pomocy ukraińskim rodzinom.   Spotkanie poprowadzi Mariusz Wiśniewski ze Stowarzyszenia 17-tka, które realizuje projekt „28 dzielnica” wspierający Ukraińców mieszkających w Rybniku.   Liczymy na Wasz udział.     Pozdrawiamy serdecznie,

Stowarzyszenie 17-tka

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego FOPSZ

Skip to content