Trwa nabór wniosków w ramach konkursu „Wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce”

W bieżącym roku konkurs jest realizowany w formie dwóch ścieżek dotacyjnych.
Wsparcie można uzyskać na realizację następujących inicjatyw:
1. Systematyczne działania strażnicze w danej gminie/regionie.
2. Konkretne akcje strażnicze mające na celu wprowadzenie lokalnie zmiany w wybranym obszarze życia publicznego.
3. Działania sieciujące strażników/strażniczki z różnych gmin w Polsce.
4. Działania mające na celu upowszechnienie efektów lub wdrożenie w życie wniosków z działalności strażniczej wnioskodawcy.
5. Inwestycje w rozwój instytucjonalny.
W uzasadnionych przypadkach działania mogą mieć charakter ponadlokalny lub ponadregionalny.
Nabór wniosków jest organizowany w ramach Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca prowadzonego przez Fundację dla Polski.
ŚCIEŻKA nr 2 konkursu jest wdrażana we współpracy z Siecią Obywatelską Watchdog Polska.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 marca 2022 r.

Skip to content