Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Głównym celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.
Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego.
Zadaniem konkursowym w ramach etapu wojewódzkiego jest zaprezentowanie działalności KGW w formie opisowej oraz w formie materiału audiowizualnego.
Organizatorem konkursu jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP i jest objęty jej Honorowym Patronatem.
Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2022 r.

Skip to content